facebook

… je ena najpogostejših skrbi bodočih uporabnikov avtomatiziranih domov. Trenutna tehnološka rast s svojo hitrostjo pušča le malo prostora za nevešče uporabnike – samo pomislite, kako enostavno je bilo menjati žarnico na vašem prvem avtu, danes pa avto zaradi kompleksnosti ne dopušča več prostora, kjer bi uporabnik lahko zamenjavo izvedel sam.

Ob tem povsem razumljivo želimo, da je naš dom zanesljiv, ter ga obvladamo s svojim znanjem ter zmožnosti. Žal pa v tem primeru kompleksnost avtomatiziranega doma tega ne dopušča – od inštalacij, montaže omarice kot tudi samega programa je sistem preobsežen, da bi vse znanje v sklopu projekta lahko predali uporabniku.

Zato v podjetju Nioma posebno skrb namenjamo varnosti ter zanesljivosti našega sistema, instaliramo sisteme neposredno iz proizvodnje linije, ter jih pred predajo v uporabo tudi posodobimo na najnovejše stanje programske opreme. Kljub temu, da so izpadi komponent izjemno redki, smo na njih dobro pripravljeni.

 

Kaj gre lahko narobe?

Okvara komponente – nedelovanje posameznih komponent pomeni izpad posamezne funkcije, recimo nedelovanje stikala, senzorja ali aktuatorja. Nedelovanje ne ogroža delovanja celotnega sistema, je pa potrebna menjava komponente s strani pooblaščenega serviserja.

Okvara razširitvene enote – nedelovanje razširitvene enote pomeni izpad vseh naprav, ki so vezane na posamezno razširitveno enoto. Nedelovanje določenih razširitvenih enot lahko pomeni večje nedelovanje sistema, zato vsak izpad nemudoma obravnavamo ter popravljeno komponento tudi zamenjamo.

Okvara krmilnika – izpad krmilnika pomeni nedelovanje sistema. Gre za zelo redko, a resno napako. V tem primeru je potrebna takojšnja menjava krmilnika.

 

V podjetju Nioma imamo v vsakem trenutku na zalogi več razširitvenih enot, kot tudi krmilnikov. S tem vam lahko zagotovimo ponovno delovanje sistema v najkrajšem možnem času.

Za popolno brezskrbnost izven obdobja tovarniške garancije ponujamo tudi različne pakete varnosti z vključenimi servisnimi urami, posodobitvami ter posebnimi popusti. Ti paketi so na voljo vsem uporabnikom sistema Nioma.