facebook

Pravila nagradne igre Chipolo

Uvodne določbe

Pravila in pogoji določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre “Zadeni 2x Chipolo – Bluetooth sledilnik predmetov!”, ki poteka na Facebook strani podjetja Nioma.

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

 

Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je podjetje Nioma:
Nioma – Rene Brdnik Zdolsek eU
Riederhof 153 / 4
8054 Hitzendorf
… v nadaljevanju “Nioma”

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje tržnega komuniciranja blagovne znamke Nioma.

Udeleženec nagradne igre je lahko oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri

Nagrajenec je udeleženec, ki nagrado lahko prevzame.

 

Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook strani podjetja Nioma – https://www.facebook.com/nioma.si/ med 20.11.2019 ter 30.11.2019.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec  všečkati Facebook stran Nioma, ter označiti (“tagati”) prijatelja, ki bi ga zanimalo sodelovanje. Za sodelovanje šteje, če sta izpolnjena oba pogoja.

 

Nagrada

V zahvalo ter nagrado bomo v podjetju Nioma izmed vseh, ki bodo izpolnili pogoj nagradne igre, izžrebali 3 udeležence, ter jim podarili 2x obesek za ključe Chipolo.

Več:
https://chipolo.net/en/products/chipolo-classic

 

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki portala Facebook, ki v času igranja nagradne igre prebivajo v Sloveniji, ter izpolnjujejo pogoje iz točke “Potek nagradne igre”.
Vsak lahko sodeluje le z enim oddanim glasom.

 

Žrebanje, nagrada, koriščenje nagrade in prevzem

Udeleženci bodo o izbranih imenih obveščeni na Facebook strani Nioma, prav tako bomo imena objavili v sklopu objave nagradne igre. Za prevzem nagrade se je udeleženec dolžan javiti v 7 dneh od zaključka nagradne igre.

V podjetju Nioma bomo nagrado poslali preko pošte v 7 dneh od prejema naslova nagrajenca. S posredovanjem osebnih podatkov za posredovanje nagrade se udeleženec oz. nagrajenec strinja z objavo naših pogojev poslovanja ter politiko varovanja osebnih podatkov.

 

Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje
  • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva
  • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad

 

Končne določbe

Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu. Za vsa vprašanja smo v podjetju Nioma na voljo z različnimi možnostmi za kontakt. 

Riederhof, 20.11.2019